Jill Johnson 6 januari 2023

Jill Johnson 6 januari 2023

Genom ICA och ICA Stiftelsen hade vi möjlighet att bjuda flera familjer med barn som drabbats av cancer på inträde till Jill Johnsons föreställning ”Simply The Best” den 6 januari 2023 kl 20.30 på Cirkus i Stockholm. Vi ville tillsammans med ICA ge en stund av glädje och avkoppling.