Läkemedelshantering i hemmet

Möjlighet att ställa frågor om läkemedelshantering i hemmet

Ranaa Akkawi El Edelbi är legitimerad apotekare, PhD och har forskat om läkemedelshantering i hemmet när det gäller barncancer och cytostatika.

På ePeds hemsida finns det bra information och videos för läkemedelshantering i hemmet där ni kan få råd och tips. Det finns videos på olika språk på hemsidan.

För att underlätta för er har Ranaa tillsammans med ePed erbjudit sig att svara på era frågor om läkemedelshantering i hemmet.

Exempel på frågor som ni kan få svar på:

  • Hur underlättar man läkemedelsintag?
  • Vilken utrustning behövs för att kunna hantera läkemedel säkert?
  • Hur ska man hantera kroppsvätskor vid cytostatikabehandling t.ex. blöjor och kräk?
  • Hur ska man hantera läkemedel på ett säkert sätt?
  • Hur ska läkemedel förvaras när det är varmt?

Medicinska frågor hänvisas alltid till sjukvå

Ranaa från Eped
Ranaa från Eped svarar på familjernas frågor

Läkemedelshantering i hemmet

*” anger obligatoriska fält

Tillhör Barncancercentra*
Adress*
Max filstorlek: 500 MB.
Samtycke*
För att kunna ge hjälp behöver AjaBajaCancer ditt samtycke till att behandla personuppgifter.