Matkasse till jul

Matkasse till jul

Vi ville ge familjer med barn under behandling för cancer en extra matkasse till jul, vilket var möjligt tack vare stöd från Stockholms Odd-Fellowlogers Minnes- och Hyllningsfond. Vi vet att matkontot ökar när barnen är under behandling och vår förhoppning var därför att kunna ge en extra matkasse till jul utöver det presentkort som du fick från din ICA-handlare genom vårt projekt ICAre tillsammans med ICA Stiftelsen.