SuperPresentkortet

SuperPresentkortet 2023

Familjer med barn under behandling för cancer hade möjligheten att ansöka om ett presentkort där familjen själv kunde bestämma vad det ska användas till utifrån familjens behov. Vi bestämde inte vilka som får presentkort förrän efter den 30 mars 2023 för att så många familjer som möjligt ska ha möjlighet att visa intresse eftersom vi har ett begränsat antal.