Forskning

Forskning

AjaBajaCancer stödjer forskningen då vi vill att flera barn ska överleva cancer och få en så lindrig behandling som möjligt. Vi kan även ge bidrag för forskning som kan leda till att stödet för familjerna förbättras. Vi ger bidrag till enskilda forskningsteam för att vi ska veta vad våra pengar används till.

2020 års bidrag till forskning

Felix Haglunds forskningsteam vid Karolinska Institutet undersöker genetiska förändringar och genetiska mönster i sarkom för att förstå den underliggande tumörbiologin. De försöker förutsäga vilka signaler eller mekanismer som tumörcellerna är beroende av och vilka förändringar som styr tumörernas aggressivitet. Denna typ av information är viktig för att bland annat förstå hur aggressiva tumörer är från enskilda patienter, samt vilka behandlingar som kan fungera – de kan tex koppla genförändringar till förväntat svar på immunterapi, målinriktad behandling mot särskilda molekyler eller olika sorters cellgifter. 

Forskningsteamet fick 2020 medel för att köpa in instrumentet Nanopore (https://nanoporetech.com/). Instrumentet kan användas för många olika saker. De använder den för att sekvensera DNA och RNA från sarkomceller. De flesta sekvenseringsmaskiner är väldigt stora och kräver mycket personal och provvolym. Genom att själva ha ett verktyg på sitt laboratorium kan de snabbare och enklare utföra experiment.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Den här webbplatsen använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen så accepterar du att vi använder oss av cookies.