Vi söker en lekmannarevisor till AjaBajaCancer

AjaBajaCancer är en ideell förening med 90-konto. Det innebär att våra medlemmar är de som har den yttersta beslutanderätten och som vid föreningens högsta organ årsmötet kan påverka föreningens arbete. Mellan årsmötena leds föreningens arbete av en styrelse som väljs av medlemmarna på årsmötet och arbetar utifrån det som bestämts på årsmötet.

Eftersom vi har 90-konto finns det även krav på att vi har en auktoriserad revisor som granskar vår verksamhet. Utöver den auktoriserade revisorn har vi även en lekmannarevisor som granskar vårt arbete under året. Vid årets årsmöte kommer vi behöva välja en ny lekmannarevisor.

En lekmannarevisors uppgift är att granska att förenings verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. En lekmannarevisor ska även granska om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Är du intresserad eller vill tipsa om någon hör av er till valberedningens Ewa Pauli som är sammankallande.  

Årsmötet är den 28 mars 2023 kl 18.00 via Teams. 

Vill du bli medlem? Medlemskap kostar 100 kr/år om inte årsmötet ändrar årsavgiften. Länk till ansökan

Länk till föreningens styrdokument

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *