Forum

Vi vill att föräldrar, syskon (över 18 år) och andra anhöriga som drabbats av barncancer inte ska känna sig ensamma.

Vi har skapat ett forum på Medograf.se med olika grupper där man anonymt kan utbyta tankar, erfarenheter samt hjälpa varandra på olika sätt.

Vår erfarenhet är att det är viktigt att prata med någon som är eller har varit i samma situation. Frågorna som kan diskuteras i forumen kan vara allt från medicinska frågor till hur man hanterar olika relationer beroende vilken roll man har.

Några exempel på vad som kan diskuteras i forumen är:

  • Hur hanterar man situationen till den andra föräldern när man umgås väldigt mycket tillsammans i en extrem situation?
  • Hur agerar man som mor- och farfäldrar när ens barnbarn drabbas av cancer?
  • Hur hanterar man som föräldrar relationen till sin omgivning?
  • Hur pratar man med sitt barn om cancer?

Gå in på Medograf.se och registrera en profil och delta sedan i de forum som passar er. Om ni saknar några forum är det bara att kontakta oss för att lägga upp nya alternativt lägger ni upp egna forum.