Frågor och Svar

Allmänna frågor
Hit går dina pengar

När du ger en gåva till AjaBajaCancer eller handlar i vår gåvoshop så går dina pengar i första hand till de familjer som drabbats av barncancer.
Vi vill att så stor del av gåvorna som möjligt ska hamna där de verkligen gör skillnad – hos familjerna. Vi har 90-konto vilket innebär att hela vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Exempel på praktiskt/ekonomiskt stöd för familjer
Presentkort på ICA för att familjen ska kunna köpa det som barnet och hela familjen vill äta. 
– Psykologstöd online via Mindler
– Presentkort aktiviteter
– Träningsmöjligheter
– Hotellövernattning
– Presentkort till kioskbesök
– Presentkort till olika ställen för att underlätta vardagen
– Biljetter till en match för att hela familjen ska kunna gå tillsammans och titta på favoritlaget. 

Stöd och forum
Vi har skapat ett mentorsprojekt vi kallar för ”Extra vän”. Vi har märkt att en förälder till ett barn som är i slutet av sin behandling eller färdigbehandlad kan vara ett stöd till en förälder vars barn nyligen insjuknat. Vi vill hjälpa dessa föräldrar att komma i kontakt med varandra.

Föräldraträffar
Vi ordnar även en gång i månaden en afterwork för föräldrar till barn som drabbats av cancer (för tillfället i Stockholm). 

Övriga kostnader
Materialkostnader är t.ex när vi tar fram produkter till vår gåvoshop, foldrar, banners och annat för att synas ännu mer och skapa kännedom kring AjaBajaCancer.
Administration som bankkostnader, revisorer, porto, datorprogram för att kunna bedriva verksamheten etc.

Om AjaBaja Cancer

90-Konto – Svensk Insamlingskontroll

Ny 90-kontoinnehavare AjaBajaCancer har den 11 maj 2021 beviljats 90-konto PG 900759-2 och BG 900-7592.

Föreningens vision är att utrota barncancer och att inget barn eller familj ska behöva kämpa mot cancern ensamma då det stöd som de behöver ska finnas. Ändamålet ska uppfyllas genom organisationens fyra huvudsakliga verksamhetsområden:
– Skapa mötesplatser
– Förenkla familjers sjukdomsvistelser
– Ge personligt stöd
– Omvärldsbevakning

Besök 90Konto – Svensk Insamlingskontroll

AjaBajaCancers Målsättning

– Underlätta vardagen för barn som drabbats av cancer och deras familjer.
– Inget barn som drabbats av cancer eller deras familj ska behöva känna sig ensamma. 
– Underlätta sjukhusvistelserna med basala behov.

Revisorer

Revisor:
Maria Persson
Auktoriserad revisor:
Anna Wretholm, Allegretto

Valberedning

Valberedning:
Ewa Pauli och Erika Nordlöf valberedning@ajabajacancer.se

Bankuppgifter


Bankgironummer:
900-7592
Swish:
9007592
IBAN:
SE14 8000 0832 7969 4088 5814
BIC:
SWEDSESS
SWEDESSXXX

Organisationsnummer


802515-8802

Avtal och Villkor
Köpvilkor

AjaBajaCancer är en ideell förening. Beställningar hanteras och skickas inom 14 dagar efter betalning.

Kontakta oss vid frågor om leverans eller om någon produkt är slut i lager.

Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvarig
AjaBajaCancer, 802515-8802
c/o Ellinor Stattin
Hårdvallsgatan 19
115 44 Stockholm

2. När samlar vi in dina personuppgifter och vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter i följande situationer.

– När du blir medlem i vår förening samlar vi information om namn, om individen är minderårig sparas istället namn för vårdnadshavare, e-post, adress, postnummer, ort och mobilnummer.
– När du anmäler dig till våra aktiviteter eller får del av någon av våra ekonomiska bidrag sparas namn, postnummer, ort, kontaktuppgifter, och annan information relevant för aktiviteten eller ersättningen i fråga.
– Om du engagerar dig ideellt hos vår förening, anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrev eller pressutskick, kontaktar oss via telefon eller e-post samlar vi information om namn och kontaktuppgifter.
– När du ger en gåva samlar vi information om namn, kontaktuppgifter och debiteringsuppgifter.
– Vid köp av våra produkter samlar vi information om namn, kontaktuppgifter och betalningsuppgifter.
– Cookies kan spara dina uppgifter vid besök på vår hemsida vilket medför att vi ser vilket IP nummer som besökt vilken sida.

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt. Dina personuppgifter sparas i upp till 36 månader efter vi tagit del av dem. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?
De personuppgifter som du lämnar registreras i vår databas och därefter använder vi dem för att bjuda in till aktiviteter och när du medverkar vid event samt för att delge information när vi berättar om vår verksamhet eller för att be om gåva via brev, sms, e-post, publikationer eller telefon samt för uppföljning och utveckling av AjaBajaCancers verksamhet. Vi kompletterar även personuppgifterna med information för att säkerställa att vi riktar relevant kommunikation till relevant person.

4. Vem tar del av dina personuppgifter?
AjaBajaCancer kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för AjaBajaCancers räkning, t ex administrationstjänster, IT-leverantörer, distributionspartner, bank & finans, kommunikationsbyrå och tryckeri, men det är då AjaBajaCancer som är ansvarig för behandlingen.

I samband med att ni anmäler er till föreningsaktiviteter kan era personuppgifter bli synliga för andra medlemmar på till exempel deltagarlistor och hanteras av den person eller aktör som arrangerar aktiviteten. Vid deltagande av I Care AjaBajaCancer kommer särskilt samtycke begäras av föreningen för att kunna lämna ut uppgifter till ICA för deltagande i projektet. Vid fotografering i samband med aktiviteter för publicering på webb, sociala medier kan särskilt samtycke begäras in av föreningen.

5. Säkerhet
Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

6. Dina rättigheter
6.1 Rätt till registerutdrag och rättelse
Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga.

6.2 Rätt till radering
Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till varför de samlades in och AjaBajaCancer kommer att radera personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har även rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse samt för direkt marknadsföring.

6.3 Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Personuppgiftsbehandling som sker för att föra statistik, för marknadsföring samt för uppföljning och utveckling av AjaBajaCancers verksamhet sker för att uppfylla våra berättigade intressen. Du kommer alltid att ges tillfälle att motsätta dig direkt marknadsföring från oss.

6.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling
Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall.

Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
Om du anser att personuppgiftsbehandlingen är otillåten men du föredrar att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att vi raderar dessa.
Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver personuppgifterna för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse enligt punkt 6.3 ovan.
En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas av oss om inte du samtycker till fortsatt behandling.

6.5 Utövande av rättigheter
Om du vill använda någon eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt. Om vi inte beviljar din begäran kommer vi informera dig om detta samt skälen till sådant beslut.

7. Behörig myndighet
Om du är missnöjd med AjaBajaCancers behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran om användandet av dina rättigheter kan du vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

8. Förändringar av integritetspolicyn
I det fall att integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att finnas på www.ajabajacancer.se. Vid omfattande förändringar av integritetspolicyn kan AjaBajaCancer också komma att informera om ändringarna via t ex e-post.

9. Frågor och hjälp
Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp. Du når oss på info@ajabajacancer.se. Vår postadress är:

AjaBajaCancer
c/o Ellinor Stattin
Hårdvallsgatan 19
115 44 Stockholm

Medlemsvillkor

Till medlem i organisationen kan antas den som betalat den fastställda årsavgiften* eller på annat sätt erhållit medlemskap.

Medlem som vill utträda ur organisationen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat organisationen. Även utebliven betalning av medlemsavgift efter påminnelse ska anses ha utträtt.

Läs hela stadgarna här ovan under Om AjaBajaCancer > Stadgar

*Medlemsavgiften 2021 är 100 kr/år för personer över 18 år, framtida medlemsavgifter beslutas av årsmötet.