Bli medlem

Bli medlem i AjaBajaCancer

AjaBajaCancer är en ideell förening där medlemmarna genom årsmöten kan påverka föreningens arbete.

Till medlem i organisationen kan antas den som betalat den fastställda årsavgiften eller på annat sätt erhållit medlemskap. Läs stadgarna här.

Medlemsavgiften 2024 är 100 kr/år för personer över 18 år, framtida medlemsavgifter beslutas av årsmötet.

Ansök om medlemskap

*” anger obligatoriska fält

Adress
Jag har tagit del av villkor för medlemskapet och hur AjaBajaCancer behandlar mina uppgifter (GDPR). Utifrån uppgifterna ovan söker jag inträde som medlem i AjaBajaCancer.*
Betalning av medlemskap*