Vår organisation

AjaBajaCancers organisation

AjaBajaCancer är en ideell förening vars högsta beslutande organ är årsmötet där medlemmarna kan ange inriktningen för föreningens arbete.

Mellan årsmötet leds föreningen av en styrelse som idag består av en ordförande, vice ordförande, kassör och fem ledamöter. Det dagliga arbetet leds av verksamhetsledaren och utförs av henne tillsammans med kansliet. Mycket av det operativa arbetet genomförs tillsammans med vår styrelse och volontärer för att kunna underlätta vardagen för alla familjer som drabbats av barncancer.

AjaBajaCancer har 90-konto vilket innebär att vi följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och att hela föreningens verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. AjaBajaCancer är även medlemmar i Effektfullt för att föreningens arbete ska ge så mycket effekt som möjligt till familjerna.