För företag

Bidra till AjaBajaCancer som företag

Företag, organisationer och föreningar kan underlätta vardagen för familjer som lever med barncancer genom att bidra till vårt arbete på olika sätt. Tack vare gåvor och engagemang från företag kan AjaBajaCancer fortsätta ge ekonomiskt, psykologiskt och socialt stöd till familjerna.

Ert företag kan bidra genom nedanstående exempel men vi är även öppna för möten med er där vi kan se hur ni kan bidra:

Välj hur du vill bidra