Köpvillkor

Allmänna villkor AjaBajaCancers gåvoshop

Allmänt

Vi, AjaBajaCancer, Hårdvallsgatan 19, 115 44 Stockholm, org. nr. 802515-8802, e-post info@ajabajacancer.se, tillhandahåller den webbshop som återfinns på https://www.ajabajacancer.se/gavoshop/ (”gåvoshop”). Beställning av vissa varor såsom exempelvis luvtröjor hanteras av Myshkin Karlstad.

Genom att handla i Gåvoshopen, registrera ett konto hos oss eller på annat sätt besöka eller använda gåvoshopen, godkänner du våra vid var tid gällande allmänna villkor för att handla, besöka eller på annat sätt använda Gåvoshopen (”Allmänna Villkor”) och intygar också att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.  Vi har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor och de eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de justerade villkoren har gjorts tillgängliga i gåvoshopen.

Allmänt

För att genomföra ett köp måste du vara 18 år, eller ha målsmans godkännande.

Du kan genomföra ett köp via gåvoshopen och vi kommer därefter – senast då varan levereras till dig – att skicka en skriftlig orderbekräftelse till dig via e-post som du har angett.

Alla köp via gåvoshopen är bindande. Har du genomfört ett köp av misstag måste du därför kontakta oss omedelbart via e-post på info@ajabajacancer.se.

Priser och kostnader

Alla priser som anges i gåvoshopen anges i svenska kronor. Ingen moms kan dras på de produkter eller tjänster som AjaBajaCancer tillhandahåller då organisationen är en ideell organisation och bedriver en momsfri verksamhet.

Avgift för frakt om normalt 15-159 SEK. Fraktavgiften syns i din varukorg innan du betalar för ditt köp. Ytterligare kostnader kan tillkomma om du inte löser ut ditt paket, vänligen se punkt 8 nedan.

Avvikelser i nämnda kostnader kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på hemsidan och i gåvoshopen.

Betalningsalternativ

Kortbetalning

Du kan betala med kontokort. Kortbetalningen sker krypterat till Stripe.

Leverans samt hävningrätt vid försenade leveranser

Vi försöker alltid leverera din beställning så fort som möjligt. Vår leveranstid inom Sverige är upp till 14 helgfria vardagar. Vid köp inom Europa, exklusive Sverige, tillkommer upp till 9 leveransdagar och vid beställningar utanför Europa tillkommer upp till 14 leveransdagar.

Avvikelser i ovan nämnda leveranstider kan förekomma och i sådana fall kontaktar vi alltid dig och meddelar aktuell leveranstid. Givetvis gör vi allt vi kan för att leverera din beställning så snabbt som möjligt. Vid omfattande leveransförsening har du rätt att häva köpet. Om varan inte kan levereras till dig inom 30 dagar från det att du gjorde din beställning har du rätt att häva ditt köp, om vi inte kan komma överens om en ny leveranstid. Om du häver ditt köp kommer vi att återbetala det belopp som du har betalat så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från det att vi tog emot ditt meddelande om hävning.

Om en vara inte finns på lager kontaktar vi dig och restnoterar varan. Vi kommer då att lämna information till dig om nytt leveransdatum. När vi får in den restnoterade varan skickar vi den omedelbart till dig. Om du inte önskar den restnoterade varan kan du alltid kontakta oss och avbeställa ditt köp, se kontaktuppgifter under ”allmänt” ovan.

Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för oss att fullfölja en beställning, exempelvis om våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot oss. Vi reserverar oss från eventuella ersättningsanspråk från dig vid sådana situationer. Vi reserverar oss också för eventuell slutförsäljning eller för att produkter har utgått ur vårt sortiment.

Ånger- och bytesrätt

För alla varor som du köper i gåvoshopen har du 14 dagars ånger- och bytesrätt. Du utnyttjar din ånger- och bytesrätt genom att lämna eller skicka ett meddelande om detta till oss, info@ajabajacancer.se, inom 14 dagar från den dag då du tog emot varan eller hämtade den på Posten eller utlämningsstället. Du kan också använda dig av ett standardformulär för att utöva din ångerrätt, vilket finns på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se).

Du står själv för returkostnader, såsom fraktkostnad, när du lämnar eller sänder tillbaka varan. Returer som skickas mot postförskott löses inte ut. Observera att du också står för risken vid återsändande av varan (dvs. risken för att varan skulle komma bort eller skadas under transporten). Skulle varan skadas eller komma bort med anledning av din retur så är det du som är betalningsansvarig. Vi ber dig att, om möjligt, returnera varan i originalemballage samt att ange ditt ordernummer. Om du vill byta varan ber vi dig också att ange vilket byte du önskar göra.

Vi kommer så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från att vi mottagit ditt meddelande, förutsatt att vi då har mottagit varan eller fått bevis om att varan återsänts till oss, att återbetala det belopp som du har betalat för varan, inklusive övriga tillkommande kostnader såsom fraktkostnad. Avdrag kan då komma att göras för den eventuella värdeminskning som skett av varan till följd av att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att du ska kunna fastställa varans huvudsakliga egenskaper och funktion.

Om du kontaktar oss innan din beställning har hunnit gå för plockning och packning kan vi annullera din beställning. Observera att önskemål om annullering måste bekräftas av oss vilket innebär att din beställning inte anses annullerad förrän vi har bekräftat detta.

Om du har frågor angående din ångerrätt är du välkommen att kontakta oss på info@ajabajacancer.se, så hjälper vi dig.

Reklamation

Du har rätt att reklamera en vara inom 3 år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället.

Du ska reklamera varan och således meddela oss om felet inom skälig tid från att du upptäckt felet. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckt felet har du reklamerat inom skälig tid. Om du, efter att ha varit i kontakt med oss, blir ombedd att skicka tillbaka varan ska den skickas till AjaBajaCancer, Hårdvallsgatan 19, 115 44 Stockholm.

Vi eller våra leverantörer kommer, när vi har mottagit varan, att ta ställning till om det rör sig om ett fel på varan. Om det rör sig om ett fel kommer vi att ersätta dig så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi mottog varan från dig.

Notera att du står för transportrisken när du reklamerar din vara. Det innebär att om din vara går sönder eller försvinner under transporten så ansvarar du för detta och är således betalningsansvarig. Du ansvarar också för returfraktkostnaden för de varor som du reklamerar, men om din reklamation godkänns kommer vi att ersätta dig för de utlägg som du har haft med anledning av din reklamation, såsom returfraktkostnad. Se därför till att skicka med kopior på kvitton för dina utlägg med anledning av reklamationen.

Outlösta paket

Tänk på att paket endast går att hämta ut under en tid om maximalt 14 dagar, varefter de sänds tillbaka till oss eller våra leverantörer. Om du av någon anledning inte löser ut ditt paket som skickas till ett postombud, står du för kostnaderna för returfrakt och eventuell postförskottsavgift. Därutöver debiteras outlösta paket en avgift om för närvarande 95 SEK. Kostnad för outlösta paket kan debiteras kund i efterskott.

Personuppgiftspolicy

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy, läs mer här.

Gällande lag och tvistlösning

Dessa Allmänna Villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Kontakta oss om du är missnöjd med varor som du har beställt online från vår hemsida. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm) eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning:http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

Företagspaket

AjaBajaCancer förbehåller sig rätten att häva köp av företagspaket om företaget har en verksamhets- och produktidé som inte går i linje med de grundläggande värderingar som AjaBajaCancer står för.