Styrelsen och revisorer

Styrelsen, valberedning och revisorer

AjaBajaCancers arbete leds av en styrelse som arbetar ideellt. Styrelsen består av 8 ledamöter inklusive en ordförande, vice ordförande och kassör. Utöver att leda det strategiska arbetet arbetar ledamöterna även operativt i flera frågor.

Styrelseledamöterna och ordföranden väljs av årsmötet på ett mandat på två år. Hälften av ledamöterna väljs ena året och den andra hälften året efter.

AjaBajaCancer har en auktoriserad revisor Anna Wretholm från Moore Allegretto Revisonbyrå och lekmannarevisorn Jessica Hartog. Revisorerna väljs årligen av årsmötet.

Vår valberedning

AjaBajaCancer har en valberedning som väljs av årsmötet. Vår valberedning består av Ewa Pauli (sammankallande) och Erika Nordlöf.

Nuvarande styrelse:

Ellinor Stattin (ordförande)

Christer Johansson (vice ordförande)

Mariam Ahl (kassör och sekreterare)

Katties Brunberg (ledamot)

Andreas Janliden (ledamot)

Peter Hägg (ledamot)

Christian Bönnelyche (ledamot)

Christoffer Granfelt (ledamot)