Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor gällande AjaBajaCancer

Hit går dina pengar

När du ger en gåva till AjaBajaCancer eller handlar i vår gåvoshop så går dina pengar i första hand till de familjer som drabbats av barncancer.
Vi vill att så stor del av gåvorna som möjligt ska hamna där de verkligen gör skillnad – hos familjerna. Vi har 90-konto vilket innebär att hela vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Exempel på praktiskt/ekonomiskt stöd för familjer
– Presentkort på ICA för att familjen ska kunna köpa det som barnet och hela familjen vill äta. 
– Psykologstöd online via Mindler
– Presentkort aktiviteter
– Träningsmöjligheter
– Hotellövernattning
– Presentkort till kioskbesök
– Presentkort till olika ställen för att underlätta vardagen
– Biljetter till en match för att hela familjen ska kunna gå tillsammans och titta på favoritlaget. 

Stöd och forum
Vi har skapat ett mentorsprojekt vi kallar för ”Extra vän”. Vi har märkt att en förälder till ett barn som är i slutet av sin behandling eller färdigbehandlad kan vara ett stöd till en förälder vars barn nyligen insjuknat. Vi vill hjälpa dessa föräldrar att komma i kontakt med varandra.

Föräldraträffar
Vi ordnar även en gång i månaden en afterwork för föräldrar till barn som drabbats av cancer (för tillfället i Stockholm). 

Övriga kostnader
Materialkostnader är t.ex när vi tar fram produkter till vår gåvoshop, foldrar, banners och annat för att synas ännu mer och skapa kännedom kring AjaBajaCancer.

Administration som bankkostnader, revisorer, porto, datorprogram för att kunna bedriva verksamheten etc.

90-Konto – Svensk Insamlingskontroll

Ny 90-kontoinnehavare AjaBajaCancer har den 11 maj 2021 beviljats 90-konto PG 900759-2 och BG 900-7592.

Föreningens vision är att utrota barncancer och att inget barn eller familj ska behöva kämpa mot cancern ensamma då det stöd som de behöver ska finnas. Ändamålet ska uppfyllas genom organisationens fyra huvudsakliga verksamhetsområden:
– Skapa mötesplatser
– Förenkla familjers sjukdomsvistelser
– Ge personligt stöd
– Omvärldsbevakning

Besök 90Konto – Svensk Insamlingskontroll

AjaBajaCancers Målsättning

– Underlätta vardagen för barn som drabbats av cancer och deras familjer.
– Inget barn som drabbats av cancer eller deras familj ska behöva känna sig ensamma. 
– Underlätta sjukhusvistelserna med basala behov.

Revisorer

Revisor:
Maria Persson

Auktoriserad revisor:
Anna Wretholm, Allegretto

Styrelsen

Ordföranden:
Ellinor Stattin

Styrelseledamöter:
Katties Brunberg
Andreas Janliden
Christer Johansson
Christian Bönnelyche
Mariam Ahl
Veronica Cigéhn
Peter Hägg

Valberedning

Valberedning:
Ewa Pauli och Erika Nordlöf valberedning@ajabajacancer.se

Bankuppgifter

Bankgironummer:
900-7592

Swish:
9007592

IBAN:
SE14 8000 0832 7969 4088 5814

BIC:
SWEDSESS
SWEDESSXXX

Organisationsnummer

802515-8802

Avtal och Villkor

Köpvillkor

AjaBajaCancer är en ideell förening. Beställningar hanteras och skickas inom 14 dagar efter betalning.
Kontakta oss vid frågor om leverans eller om någon produkt är slut i lager.

Medlemsvillkor

Till medlem i organisationen kan antas den som betalat den fastställda årsavgiften* eller på annat sätt erhållit medlemskap.

Medlem som vill utträda ur organisationen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat organisationen. Även utebliven betalning av medlemsavgift efter påminnelse ska anses ha utträtt.

Läs hela stadgarna här >>

*Medlemsavgiften 2021 är 100 kr/år för personer över 18 år, framtida medlemsavgifter beslutas av årsmötet.